Litt om utrustningen

Hunting and fishingFor den som tar jakt og fiske er utstyr og klær av aller største viktighet. Det er ikke fritt for at mange kan oppfatte fokuset på klær som jåleri, og strengt tatt så er det jo også det et lite stykke på vei i alle fall, men det skal ikke underslås at klærne fyller en del viktige praktiske funksjoner.

For både fiskere og jegere er det helt avgjørende at man har klær som er tilpasset den aktiviteten man bedriver. Klær som ikke hemmer en i ens aktivitet, enten fordi de hemmer bevegelsesfriheten, fordi de er for kalde eller for varme, for tunge eller for fargesprakende. Kvaliteten på det man gjør, og ikke minst gleden ved å gjøre det, øker med kvaliteten på utrustningen. I alle fall til et visst punkt. For når det er sagt så bør man som jeger eller fisker være ganske kritisk med hensyn til hvilket utstyr og hvilke klær man egentlig trenger. Veldig ofte ser man at entusiastiske nybegynnere går til anskaffelse av utstyr som bare eksperter egentlig trenger. Det er ikke bare bortkastede penger, men man risikerer også ikke å bli tatt på alvor av de som er mer nøkterne og erfarne. Og det vil man jo ikke gjerne.

Utrustningen bør tilpasses kompetansenivået

Så før man går til anskaffelse av klær og utstyr beregnet på jakt og fiske så bør man gjøre en grundig analyse av hva det er man faktisk trenger. Det kan være nyttig å snakke med folk man stoler på og som er mer erfarne på området. Dessuten kan man alltid få god hjelp av personalet i de butikkene som forhandler slikt. Starter man med en hensiktsmessig utrustning så kan man lett bytte til eller komplettere med mer avansert utstyr etter hvert som kompetansen og behovene øker. På den måten vil man få mest mulig ut av sin nyvunne interesse.