Jakt og fiske

For mange er jakt og fiske ulike uttrykk for det ultimate friluftsliv. Ikke bare ferdes man fritt ute i naturen, men man gjør det også med alle sanser åpne. For en jeger haster ikke fra et sted til et annet, eller vandrer rundt i sine egne tanker. Jegeren tar seg riktignok god tid der hun eller han tar seg frem gjennom naturen, men det er med alle sanser åpne for å kunne fange opp så mye relevant informasjon som mulig. Alt for å øke sannsynligheten for å oppdage det dyr man jakter på i tide slik at man kan felle det på tryggest mulig måte.

Totalopplevelsen er målet

Så jakt er uendelig mye mer enn å felle et bytte. Det er totalopplevelsen som teller. Jegeren følger med på alt som skjer rundt ham. Han observerer både fauna og flora, kjenner lukter og lytter etter lyder. Vurderer værforhold og gransker spor. Dessuten har han en genuin interesse for våpen og en like genuin respekt for våpnene han bærer. En jeger uten en slik respekt representerer en fare ikke bare for seg selv og andre, men også ved at han kan komme til å skadeskyte dyr.

Nettsidens ambisjon

Med denne siden er formålet å ta opp en rekke ulike aspekter med ikke bare jakt, men også med fiske. Det sier seg selv at et slik nettsted aldri vil kunne bli komplett. Ambisjonen er derfor at leseren selv vil bidra med egne kunnskaper og erfaringen. Bare slik det skapes et nettsted til glede for alle, som har interesse for – eller er nysgjerrige på – jakt og fiske.