Jakt og fiske for helsens skyld

Hunting and fishing for health reasonsFriluftsliv er antakelig det mest helsebringende som tenkes kan. Ikke bare når det gjelder den fysiske helsen, men minst like mye når det gjelder den mentale. Roen man finner ute i Guds frie natur har på de aller fleste en enestående avslappende effekt og inviterer til refleksjoner og tanker man ellers ikke har tid til. Alle lydene, luktene og synsinntrykkene får tankene bort fra de daglige funderinger, grublerier og problemer og over på det man opplever her og nå.

Lade opp de mentale batteriene

Slik kommer hverdagen litt på avstand og det blir lettere å se de daglige utfordringene i et riktigere perspektiv. Dette kan man oppnå, bare gjennom en tur i skog og mark, men effekten blir bare enda større om man i tillegg har en konkret aktivitet å oppta seg med. For eksempel fiske eller jakt; aktiviteter som krever full konsentrasjon, og aktiv bruk at kunnskaper man ellers ikke får bruk for. Det dreier seg helt enkelt, om å lade opp de mentale batteriene, slik at man blir best mulig i stand til å takle dagliglivet og alle dets små og store utfordringer.

Kom i bedre fysisk form

Likevel er det vel kanskje de fysiske sidene av friluftslivet man først tenker på i en helsemessig sammenheng. Frisk luft og stadig bevegelse i ulendt terreng er uten tvil godt på kroppen. Også disse effektene kan man lett oppnå uten å gripe til et gevær eller en fiskestang, men for de aller fleste virker det positivt inn å ha et annet formål med å komme seg ut i naturen enn bare det å få frisk luft og bevegelse. Jakt og fiske er derfor utmerkede aktiviteter for den som ønsker å komme i bedre fysisk form. Å bli friskere og gladere, helt enkelt. Lange dager ute i naturen skjerper dessuten appetitten og bidrar positivt når det gjelder fordøyelse.