Hvordan planlegge din neste jakttur

How to plan your next hunting tripMens man før var nødt til å jakte på ville dyr og fugler for å overleve, er jakt i dag i første rekke en hobby. Det er imidlertid mye kontrovers rundt dette med jakt, og mens noen mener det er helt nødvendig for å kontrollere viltbestanden mener andre at det er barbarisk å jakte på ville dyr for moro skyld. Uansett hvordan man ser på det er neppe jakt noe som kommer til å forsvinne med det første, og mange ser på jaktturer som en flott naturopplevelse, gjerne med gode venner.

For å sikre en mest mulig vellykket jakttur er det helt nødvendig å planlegge grundig. Forberedelser god tid i forveien sørger både for sikkerheten og gir en best mulig jaktopplevelse. Noe av det viktigste man må avgjøre er hvem man ønsker å ha med seg som jaktpartner. Selv om det kan være en flott opplevelse å dra ut i den urørte naturen alene, er det nemlig slik at det kan være smart å dra sammen med andre. Dette øker sikkerheten, gjør turen mindre arbeidskrevende og gjør det ikke minst mulig å dele den flotte opplevelsen med noen.

En annen viktig del av planleggingen er selvfølgelig jaktområdet. En grunnleggende faktor er naturlig nok hvilken art man ønsker å jakte på. Etter at man har bestemt seg for dette vil jaktområdene i stor grad begrense seg selv. En annen viktig faktor er økonomi. Det koster naturlig nok mye mer å dra utenlands for å jakte i forhold til hva det koster å forbli i nærområdet. Når man har gjort seg opp en formening om hvor man ønsker å dra er neste steg å skaffe informasjon om området og selvfølgelig innhente alle nødvendige tillatelser. Som del av planleggingen er det dessuten viktig å sørge for å skaffe et skikkelig jakt-kart, og passe på at klær, utstyr og våpen er på plass. En godt planlagt jakttur kan gi flotte naturopplevelser, og forhåpentligvis et jakttrofé eller to.