Forbedret presisjon med håndleddsløkke

how to hold the bowUansett hva slags bue du skyter med så er det en del elementer som må utføres riktig for at man skal kunne få konsekvent gode resultater. En av de aller viktigste faktorene er grepet, hvordan man holder selve buen. Det høres veldig enkelt ut, men enhver som har forsøkt seg på bueskyting vet at det slett ikke er så lett som man skulle kunne tro. En ting er hvordan buen skal hvile i hånden, en annen ting er hvor hardt grepet om buen skal være. Dette kan variere en del, men for de aller fleste buer er det slik at grepet ikke må være for hardt. Tvert om, grepet skal være så løst som mulig uten buen farer ut av hånden på en når pilen skytes ut. Saken er nemlig den at dersom man griper for hardt om buen så vil bevegelser i greparmen fort forplante seg til buen og det blir et problem fordi greparmen lett gjør en bevegelse når man slipper buestrengen med den andre hånden. Dermed kommer pilen skjevt ut og bommer fort på blinken.

Et nyttig hjelpemiddel

Utfordringen blir altså å ha et så løst grep som mulig, men samtid unngå at buen forsvinner ut av hånden på en når en slipper buestrengen og pilen forlater buen. Man må altså gripe hardt tak i buen etter at pilen er ute, og ikke før. Her er det at håndleddsløkken (eng: wrist sling) kommer inn i bildet. Løkken festes til håndleddet og buen samtidig på en slik måte at en ikke mister buen selv en har et løst grep om den. Slik kan man helt og holdent konsentrere seg om det man skal, nemlig å treffe blinken.

Og la det være sagt en gang for alle. Det er ikke flaut å bruke håndleddsløkke. Mange av de aller største innen sporten gjør det.