“Den skal tidlig krøkes..

..som god krok skal bli”

Hunting and fishing-sier ordtaket, og når det gjelder jakt og fiske er dette ordtaket så sant som det går an. For det hersker ingen tvil om at barn som får lov til å følge med voksne eller andre foreldre på jakt eller fisketur utvikler en interesse for disse aktivitetene som ofte blir både sterk og livslang.

Å lære disiplin og tålmodighet

Gjennom å følge med foreldre ut i skogen utvikler barna på en naturlig måte viktige egenskaper som de vil har både glede og nytte av senere i livet. Ikke bare en kjærlighet til jakt og eller fiske, men også rent allmenne kvalifikasjoner som disiplin og tålmodighet. For begge deler er viktige egenskaper både for den som vil lykkes som jeger eller fisker og for den som vil lykkes på skolen eller i arbeidslivet.

Nyttige innsikter i ung alder

Videre opparbeider de seg en kunnskap om og respekt for naturen som neppe andre barn får. Og en grunnleggende forståelse for at den maten vi spiser og lever av ikke bare kommer i tuber og plast-forpakninger, men er rene produkter av den naturen vi har rundt oss.

Dessuten lærer de seg mye om både flora og fauna og aktiviteten ute i frisk luft bidrar til at de utvikler en sterk og sunn kropp. Man skal med andre ord ikke lete lenge for å finne gode argumenter for at barna bør bli med på jakt og fiske. Og en ting er sikkert. De kommer til å være sine foreldre evig takknemlig for at de introduserte dem for denne hobbyen så tidlig.

Det er imidlertid ikke bare barna som har glede av å følge med foreldre, men gleden går den andre veien også. For det er alltid morsomt for mor og far å se hvordan deres barn takler nye situasjoner – dessuten slipper man jo å tenke på barnevakt når barna følger med en ut i skogen.

Leave a Reply